Oferta

Psychoterapię prowadzę głównie w nurcie psychodynamicznym , której kluczem jest relacja pacjent- terapeuta. Każdy człowiek jest kimś niepowtarzalnym , ma swoją indywidualną historię, osobowość, styl poznawczy i emocjonalny, które determinują kierunek prowadzonej psychoterapii.

Wskazania do konsultacji psychoterapeutycznej  : 

  • Utrata poczucia sensu i kontroli nad własnym życiem 
  • Kryzysy w relacjach interpersonalnych : rodzinnych, towarzyskich, zawodowych
  • Ataki niepokoju , paniki , pustki
  • Kłopot ze zrozumieniem i kontrolowaniem własnych emocji
  • Powtarzające się , niesatysfakcjonujące wybory życiowe
  • Sytuacje kryzysowe wynikające z choroby , rozstania , śmierci 
  • Kryzysy wieku dziecięcego i nastoletniego  / terapia dzieci i młodzieży jest prowadzona z całą rodziną/
  • trauma wieku dziecięcego
  • trauma złożona
  • PTSD