„Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęku, tym większa tęsknota za czymś, co go z problemem scali, da pewność i wiarę w siebie„

Antoni Kępiński